Warning: Declaration of TarskiCommentWalker::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/snigel.nu/public_html/wp-content/themes/tarski/library/classes/comment_walker.php on line 22 Warning: Declaration of TarskiCommentWalker::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $comment, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/snigel.nu/public_html/wp-content/themes/tarski/library/classes/comment_walker.php on line 50 Olle Linge - Languages, literature and the pursuit of dreams · Feedback

Feedback

You are currently browsing articles tagged Feedback.

Guestbook

If you have any questions, comments or anything else to say, you’ve come to the right place. Comments to this post are appriciated, in any order and about any subject. I can easily view recently commented posts and the chance that I’ll answer is rather big. Use the language of your choice, but I only understand Swedish, English, French and some Chinese, so using any other language is rather pointless.

如果您有問題或者評論的話,您找到了對的網頁。 在這裡您可以發表您的意見。任何要求,主題都沒關係,我都歡迎。我可以輕易地看到最近的評論,並且能夠回覆大部分的訊息。選擇您所使用的語言,但我只會看得懂瑞典文,英文,法文和一點中文,所以如果您寫得用別的書寫語言,我沒辦法看的懂。

Om du har några frågor, kommentarer eller bara någonting du vill säga, då har du kommit till rätt ställe. Kommentarer till det här inlägget uppskattas, i vilken ordning som helst och om vad som helst. Jag kan enkelt se när inlägg kommenteras och chansen att jag svarar på något är stor. Språk spelar ingen roll, men jag förstår bara svenska, engelska, franska och lite kinesiska, så att använda något annat språk är tämligen meningslöst.

Tags: ,